HISTORIA PARAFII

Początki

Kaplica

Pierwotnie mieszkańcy Marcinkowic należeli do Parafii w Chomranicach i tam też uczęszczali do kościoła.

Pierwszy plan budowy kościoła w Marcinkowicach powstał z inicjatywy  właściciela dworu w Marcinkowicach, Alberta Faucka ok.1890 roku, który przeznaczył 2 morgi ziemi “Nad dębami” pod budowę kościoła. Jednak po przejęciu dworu P. Stanisław Morawski zdecydował o budowie kaplicy.

Drewniana Kaplica powstała, jednak msze św. odbywały się sporadycznie, zwykle z okazji rocznic związanych z rodziną Morawskich.

Po przybyciu do Parafii w Chomranicach ks. Olszańskiego Msze św. przez jakiś czas odbywały się codziennie, kiedy jednak ks. Olszańskiemu zabrano wikariusza, (był to okres II wojny światowej) Msze św. w Marcinkowicach zostały zawieszone.

Opatrzność zesłała do Marcinkowic ks. Ludwika Siwadło, który został pierwszym budowniczym kościoła w Marcinkowicach.

ludwiksiwadlo1
Ks. Ludwik Siwadło
Początki

Budowa Kościoła

Ks. Siwadło pierwszą Mszę św. w Marcinkowicach odprawił 18 stycznia 1948 roku i już po dziesięciu dniach zwołał zebranie mieszkańców gdzie jednogłośnie podjęto decyzję o budowie kościoła “Nad dębami”. Dnia 8 lutego 1948 roku powołano 11 osobowy komitet budowy kościoła w Marcinkowicach

11 października 1948 r. nastąpiło poświęcenie terenu pod budowę Kościoła, do zgromadzonych mieszkańców przemawia Ks. prob. Józef Lech z Chomranic.

Prace przy budowie rozpoczęto 11 sierpnia 1949r. Budowa przebiegała w okresie bardzo trudnym dla Kościoła w Polsce, komuniści wprowadzili ustawy zabraniające sprzedaż materiałów budowlanych na budowę kościołów, pomimo takich zaostrzeń budowa posuwała się dalej.

W roku 1952 Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydziela gromadę w Marcinkowicach z parafii w Chomranicach i tworzy samodzielną placówkę duszpasterską w skład której ma wejść gromada Rdziostów z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz część gromady Klęczan (do kamieniołomów) oraz mały przysiółek Łążek z terenu Wielogłów.

Budowa kościoła

ks. Józef Góra

Dnia 1 sierpnia 1952 roku do Marcinkowic przybywa ks. Józef Góra, pierwszy oficjalny duszpasterz przejmując budowę po ks. Ludwiku Siwadło , który na zakończenie wyraził wolę nadania Parafii Marcinkowice wezwania “Niepokalanego Serca NMP” 

Rok 1953 to czas ostrej walki rządów komunistycznych w Polsce z Kościołem Katolickim, w Marcinkowicach u ks. Józefa Góry pojawiła się Bezpieka ( Urząd Bezpieczeństwa ) zarzucając proboszczowi kradzież cementu.

 Rok 1955 to rok długo oczekiwany przez wszystkich parafian.(Na zdjęciu po prawej makieta budowanego kościoła wykonana przez P. Ludwika Bobrowskiego – dyżurnego ruchu na stacji w Marcinkowicach) 

Wpis do kroniki
Relacja proboszcza
Makieta
Budowa kościoła

Pomimo piętrzących się trudności w dniu 18 grudnia nastąpiło uroczyste poświęcenie Kościoła w Marcinkowicach, Niepokalanemu Sercu NMP,

Rok 1957 można nazwać rokiem budowy plebani, w którym udało się parter zasklepić płytą nad fundamentami, aby ksiądz proboszcz mógł zamieszkać w piwnicach. Budowa plebani trwała przez kilka kolejnych lat w roku 1959 ukończono parter gdzie 20 sierpnia ks. Józef Góra przeprowadza się z piwnic a 22 sierpnia plebania zostaje poświęcona.

Trwają prace przy budowie kościoła 20 lipca 1966 r. przywieziono ufundowane przez mieszkańców parafii 3 dzwony Józef, Maria i Barbara.

Dnia 20 czerwca 1971 r. konsekracji głównego ołtarza dokonał J.E. Ks. biskup Piotr Bednarczyk surfagan tarnowski.

Jego Ekscelencja Ks. Dr Jerzy Ablewicz  biskup tarnowski w asyście księży oraz licznie zgromadzonych wiernych dokonał konsekracji kościoła pw. Niepokalanego Serca Najświętrzej Maryi Panny w dniu 17 grudnia 1972 roku

Relacja proboszcza
Budowa kościoła

Z życia parafii

Chór Parafialny

W roku 1989 został powołany do życia Chór Parafialny, pierwszym dyrygentem Chóru został prof. Mieczysław Sokołowski z Nowego Sącza.

Dnia 17 grudnia 1993r. na emeryturę przechodzi ks. Prałat Józef Góra a proboszczem zostaje w będący w tutejszej parafii wikariuszem sześć lat ks. Józef Babicz, przekazanie parafii dokonuje się w obecności ks. dziekana, ks. Prałata Stanisława Lisowskiego, ks. Prałata Józefa Góry i ks. Antoniego Zonia. 

Dnia 20 grudnia 1995r. w szpitalu w Nowym Sączu umiera ks. Prałat Józef Góra, pogrzeb odbył się 22 grudnia 1995r.

ks. Prałat Józef Góra
ks. Józef Babicz
Pogrzeb ks.Prałata Józefa Góry
Chór Parafialny

Epitafium

Podczas wizytacji kanonicznej w parafii ks. bp Władysław Bobowski poświęcił epitafium ks. Prałata Józefa Góry, treść epitafium:

Ks. Prałat Józef Góra 1918 – 1995
Pierwszy Proboszcz Parafii Marcinkowice w latach 1952 – 1993 Budowniczy Tutejszego Kościoła Honorowy Kanonik Kapituły Katedralnej w Tarnowie Kapłanowi Wielkiego Umysłu Serca oraz Ewangelicznej Radości Wdzięczni Parafianie
Marcinkowice 1996

Epitafium
Epitafium

Nasza Wiara

13 lipca 1997 roku nasz chór parafialny zdobywa I miejsce w przeglądzie chórów w Kamienicy w ramach I Gorczańskich spotkań Chórów.

22 marca 1998 rozprowadzamy pierwszy numer gazetki “NASZA WIARA”. Chcemy by w “Naszej Wierze” krok po kroku zapisywana była historia naszej parafii i miejscowości.

Pierwszy skład redakcji:

Andrzej Gielarowski – redaktor naczelny,

ks. Józef Babicz – asystent kościelny,

ks. Marcin Mikulski – skład i opracowanie komputerowe,

Krystyna Półćwiertek – sekretarz redakcji,

Łucja Wróbel, Kazimiera Tabor, Monika Tabor (oprawa graficzna -rysunki), Jacek Kwiatkowski.

Nasza Wiara

Poświęcenia

10 lipca 1998r. ks. biskup Piotr Bednarczyk poświęcił wyjątkowo piękną i artystyczną figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. Figura ta jest wotum wdzięczności za uratowanie od ubiegłorocznej powodzi, fundatorem jest p. Andrzej Piszczek z “Kolonii”.

11 listopada 1998r. odbyła się Uroczystość Nadania Imienia marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Marcinkowicach, Mszy św. przewodniczył ks. biskup Józef Gucwa

14 marca 1999r. ks. biskup Piotr Bednarczyk poświęcił nowy ołtarz św. Józefa, którego fundatorem jest p. Maria Chmielowska z Rdziostowa, ołtarz wyrzeźbił p. Alfred Kotkowski z Piątkowej, złoceń dokonał p. Wańczyk również z Piątkowej.

Dnia 26 marca 1999r. ks. biskup Józef Bednarczyk dokonał poświęcenia “Kalwarii Marcinkowickiej” Postaci I stacji autorstwa artysty Alfreda Kotkowskiego z Piątkowej, odlane w brązie ufundowało małżeństwo Jan i Małgorzata Duda z Rdziostowa”

11 listopada 1999r. nastąpiło poświęcenie Kaplicy na Łążku wybudowanej przez ks. Józefa Dominika naszego rezydenta(budowniczy słynnych”Kalwarii w Tylmanowej i przy ul. Chruślickiej w Nowym Sączu), ks. Józef wybudował kaplicę własnym kosztem i fizyczną pracą, chętnie przy tej pracy wspomagany przez parafian z Łążku, figurę betonową wykonał rzeźbiarz z Tylmanowej Tomasz Zabrzeski, poświęcenia dokonał ks. proboszcz Józef Babicz.

Po 10 latach od rozpoczęcia budowy 15 października 2000r. nastąpiła uroczystość poświęcenia Domu Parafialnego im. sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Na uroczystość poświęcenia przybył wspaniały gość, przyjechała z drugiego końca Polski z białostocczyzny specjalnie na tę uroczystość pozostawiając w domu chorego męża – Matka ks. Jerzego – Marianna Popiełuszko, niezwykła kobieta, radosna mocą wiary, wielka patriotka.

Powiatowe Święto Niepodległości 11 listopada na wniosek Rady Powiat Ziemski postanowił obchodzić w Marcinkowicach.

Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej nastąpił w dniach 7-8 sierpnia 2000r. Obraz przyjechał z Tabaszowej odprowadzony przez ks. Mariana Jedynaka i przyjęty przez ks. proboszcza Józefa Babicza, przed i za obrazem szły wielkie tłumy ludzi.

Poświęcenia

50 LAT Parafii w Marcinkowicach

Uroczystości 50-cio lecia parafii odbyły się w dniu 1 września 2002r. Uroczystości przewodniczył ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc, w czasie uroczystości ks. biskup dokonał poświęcenia figury Matki Boskiej Fatimskiej, figura została umieszczona w kaplicy “pod chórem”

Wielkim osiągnięciem było przygotowanie wystawy jubileuszowej, główną twórczynią wystawy jest Pani Marianna Pilawska. 

50 LAT Parafii w Marcinkowicach

Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice

Kancelaria Parafialna
czynna Wt. – Pt.:

wieczorem przez godzinę po Mszy św.

W sprawie pogrzebu i do chorego o każdej porze.

Strona Oficjalna Parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach

  • 238
  • 205 950
Witamy Online: 3 Gości

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach © 2022. All Rights Reserved