Niedziela – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1

Przeżywamy dzisiaj uroczystość prymicyjną naszego rodaka księdza Mateusza Wójsika. Polecajmy jego osobę i kapłańskie posługiwanie Bożej opiece i wstawiennictwu Niepokalanej.

2

Pragniemy również podziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania uroczystości prymicyjnej ks. Mateusza. Dziękujemy wszystkim, za prace porządkowe wokół kościoła i domu parafialnego. Dziękujemy paniom i panom za przygotowanie dekoracji i udekorowanie drogi przejazdu prymicjanta, placu kościelnego i kościoła. Banderii, uczestnikom Mszy św. prymicyjnej. Wszystkim i każdemu z osobna składamy Bóg zapłać.

3

W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało.
W procesji eucharystycznej wyjdziemy na ulice naszej parafii, prosząc Boga o błogosławieństwo dla nas. Jest to święto obowiązkowe. W Boże Ciało porządek Mszy św. w naszym kościele następujący: o 7.00, 9.00 z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy, która wyruszy z Kaplicy Dworskiej i 16.00 również z procesją. Prosimy o uporządkowanie trasy przejścia procesji, przystrojenie domów, uporządkowanie kaplicy i jej otoczenia. Prosimy również o przystrojenie feretronów, które trzeba przewieźć do Kaplicy Dworskiej w środę między godz. 17.00 a 19.00. Zapraszamy do licznego udziału w procesji, szczególnie dzieci sypiące kwiaty i dzwoniące dzwoneczkami, a także młodzież szkolną. Składka z tego dnia jest przeznaczona na utrzymanie hospicjów w naszej diecezji.
W przypadku niepogody pozostaniemy w kościele parafialnym. W dni powszednie podczas oktawy Msze św. z procesją o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę procesja będzie tylko po sumie o 11.00.
W procesjach, w czasie oktawy Bożego Ciała bardzo prosimy aby uczestniczyły również dzieci pierwszokomunijne, Dziewczęca Służba Maryjna i młodzież z klas VII, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, oraz młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania. Prosimy także o zbudowanie 4 ołtarzy: ołtarz I przy starej szkole – Arcybractwo Honorowej Straży NSPJ, ołtarz II przy sklepie GS – Róża bł. Karoliny z Marcinkowic, ołtarz III przy figurze MB – Rdziostów, ołtarz IV w kościele – Klęczany.

4

Do sakramentu pokuty przed Bożym Ciałem można przystąpić w ciągu tygodnia przed i w trakcie nabożeństw.

5

W czasie oktawy Msze św. połączone z procesją i nabożeństwem majowym, a od soboty czerwcowym o godz. 18.00. Z racji oktawy Bożego Ciała nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu przed Mszą Św.

6

W piątek święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe.

7

Najbliższa sobota to pierwsza sobota miesiąca czerwca. Z racji oktawy Bożego Ciała nie będzie procesji różańcowej.

8

Rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych przy kapliczce nad Smolnikiem w sobotę o godz. 19:00.

9

Pielgrzymka czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa do Łagiewnik odbędzie się 8 czerwca. Zapisy w zakrystii.

10

Dziękujemy za 2 ofiary indywidualne przekazane drogą przelewu internetowego lub tradycyjnie.

11

Parafialna Orkiestra Dęta w Marcinkowicach bierze udział w projekcie w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Członkowie orkiestry zbierają głosy poparcia na projekt w ramach którego będą mieć możliwość zakupu instrumentów muzycznych, oraz elementów strojów. W związku z powyższym prosimy o wsparcie tej inicjatywy i oddanie głosu na karcie która jest dostępna u członków orkiestry przed kościołem. Aby oddać głos należy wpisać swój nr PESEL.

12

Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”  z bardzo ciekawymi artykułami np.: Co Ministerstwo Edukacji planuje z religią w szkole? A także bardzo ciekawy artykuł o Trójcy Świętej – dostępny w sklepiku; „Niedziela”, dla dzieci „Promyczek Dobra” i „Mały Gość Niedzielny”.

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

 

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas
    i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi
    i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.

 

  1. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.

 

  1. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.

 

  1. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo. 

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

 

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

 

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

 

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

Wszystkim drogim Parafianom życzymy miłej niedzieli
i błogosławionego tygodnia

Poprzednia Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice

Kancelaria Parafialna
czynna Wt. – Pt.:

wieczorem przez godzinę po Mszy św.

W sprawie pogrzebu i do chorego o każdej porze.

Strona Oficjalna Parafii

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach

  • 237
  • 217 228
Witamy Online: 3 Gości

Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach © 2022. All Rights Reserved